Szótár - Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

2012 január elsején létrejött, közfeladatot ellátó szervezet.

A független, csak a törvénynek alárendelt hatóság feladata a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése, továbbá a személyes adatok Európai Unión belüli szabad áramlásának elősegítése.

Related Szócikkek