Jogi bizottságot indít az IAB Europe

Megosztás

Az IAB Europe új jogi bizottságot indít, ami a szervezet valamennyi tagja számára nyitott.

A csoport célja, hogy összehozza a jogi szakembereket, és szakértői elemzéseket végezzen a digitális marketingre, a reklámozást érintő jogszabályokra, bírósági és végrehajtási határozatokra vonatkozóan. A bizottság törekszik rá, hogy kidolgozza a törvények konszenzuson alapuló értelmezését, és útmutatásokat nyújtson olyan kérdésekben, mint például a hozzájárulás, a jogos érdek, a személytelenített információk és az adatalanyok jogai.

Ezen túlmenően a csoport szoros együttműködést folytat más IAB Europe bizottságokkal és munkacsoportokkal, kétféle célból is. Először is a bizottságtól állásfoglalásokat lehet kérni, továbbá segítséget jogi szövegek, illetve szükség esetén az ítélkezési gyakorlat megértésében. Másodszor a Jogi Bizottság együtt fog működni az Oktatási és Képzési Bizottsággal az IAB Europe jogi és megfelelőséggel kapcsolatos képzési programjának kidolgozásában, amelynek célja a magánélet védelmével és az adatvédelemmel kapcsolatos képzés nyújtása az iparági szakemberek számára.

Az IAB Europe új bizottsága várhatóan 2019. október második felében tartja első ülését. Azok a tagok, akik szeretnének részt venni a bizottság munkájában, itt regisztrálhatnak.