A közösségi média veszélyeiről készült a legjobb mesterszakos szakdolgozat az IAB pályázatára

Megosztás

“Az elmúlt években jelentős eljárások zajlottak a tartalomgyártással kapcsolatos fogyasztóvédelem területén, több esetben is komoly bírság került kiszabásra” – fogalmazott Bogáthy Edina, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszékének joghallgatója szakdolgozatának témaválasztása kapcsán, aki “A fogyasztók védelme a közösségi médiában” címmel megnyerte az IAB Hungary Legjobb szakdolgozat 2022-es pályázatát mesterszakos kategóriában.

Mi volt az aktualitása a témaválasztásodnak?

A közösségi média marketinget vizsgáltam fogyasztóvédelmi nézőpontból. Arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a közösségi média, mint kommunikációs közeg milyen potenciális veszélyeket rejt a fogyasztókra nézve, és milyen kereskedelmi kommunikáció miatt indít vizsgálatot, eljárást a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), mint fogyasztóvédelmi hatóság.

Nagyon érdekel a tartalomgyártás, ezért amikor végzős lettem, egyértelmű volt számomra, hogy ennek valamilyen jogi aspektusát fogom vizsgálni. A fogyasztóvédelemre esett a választásom, mert azon túl, hogy az elmúlt néhány évben jelentős eljárások zajlottak ezen a területen, több esetben is komoly bírság került kiszabásra – úgy gondolom, hogy már csak ennek elkerülése végett is érdemes tisztában lenni a joggyakorlattal.

Milyen nyelvű szakirodalomból dolgoztál? Elegendő magyar nyelvű irodalmat, segédanyagot találtál a témádhoz?

A dolgozat jogi része erősen nyelvhez kötött, így itt nemcsak a jogszabályok, de nagyrészt a szakirodalom tekintetében is magyar nyelvű forrásokból dolgoztam. Az uniós jogforrások és a dolgozat marketinges és informatikai vonatkozású részeihez azonban könnyebben találtam angol nyelven anyagokat, így itt inkább ezekre hagyatkoztam.

Mennyire volt lehetőséged gyakorló szakembereket bevonni a munkádba? 

Erre sajnos a dolgozat írása során nem fordítottam akkora figyelmet, mint érdemes lett volna. A téma kifejtését inkább saját kutatómunkára alapoztam, a GVH határozatait magam szűrtem és rendszereztem. Utólag már látom, hogy hatékonyabb lett volna felvenni a kapcsolatot a GVH-val, és őket is bevonni a kutatásba.

Milyen kutatási módszert választottál a témád feldolgozáshoz?

A téma kifejtése során a joggyakorlat vizsgálatából indultam ki: primer kutatás keretében a már meghozott határozatokat vizsgáltam, és ezekből vontam le következtetéseket, hogy hol tart most, és vélhetően merre halad majd ez a terület. Ezt a megközelítést azért tartottam hatékonynak, mert átfogóbb képet ad, mint a vonatkozó jogszabályok áttekintése, és azokhoz csak példaként 1-1 releváns eset társítása.

Fotó: Iványi Benjámin

Mennyi idő alatt állt össze a dolgozat, mennyi volt ebből a terepmunka?

A dolgozat tényleges megírása kb. 2-3 hetet vett igénybe, de ezt több hónapos kutatómunka előzte meg. Először is ki kellett szűrni, hogy az összes eljárás közül egyáltalán melyek lesznek relevánsak a vizsgált témám szempontjából, majd ezeknek a határozatait – esetenként az azt követő bírósági eljárást is – részletesen meg kellett ismernem, hogy következtetéseket tudjak levonni belőlük.

Vannak további terveid a témával kapcsolatban? Milyen területe érdekel leginkább a digitális marketingnek? 

A közösségi média és az online tér nagyon sok szempontból érdekel, így biztos, hogy nem a szakdolgozatom volt az utolsó munkám ebben a témában. Több lehetőségem is van, de egyelőre még nem látom pontosan, hogy milyen megközelítésből fogok foglalkozni ezzel a területtel.

A pályázatra beadott dolgozatot is jogász hallgatóként írtam, de jogi oldalról a fogyasztóvédelmen túl a médiajog, reklámjog és az utóbbi időben az IT jog területe is foglalkoztat. Bár jelenleg még folyamatban vannak a záróvizsgáim, a végzés után sem válnak el az útjaink a Debreceni Egyetemmel. 2022 szeptembere óta ugyanis kereskedelem és marketing szakos hallgató vagyok a Gazdaságtudományi Karon. Az egyetemi éveim után a gyakorlatban szívesen dolgoznék egyszerre jogászként és marketingesként is, így ha választanom kell majd, mindenképp nehéz döntés lesz.

Bogáthy Edina nyertes szakdolgozatát IAB-tagjaink Dokumentumtárunkban teljes terjedelmében elolvashatják.

Török Diána, a GroupM Akadémia vezetője adta át a legjobb mesterszakos dolgozat írásáért járó díjat Bogáthy Edinának, a Debreceni Egyetemen épp záróvizsgázni készülő joghallgatójának (Fotó: Iványi Benjámin)

Kapcsolódó: