Vonja vissza!

Megosztás

Posztunkban változtatás nélkül közöljük a Magyar Reklámszövetség és társszövetségei, köztük az IAB Hungary, közös szakmai álláspontját a kormánynak a reklámpiacot érintő jogszabálytervezeteivel kapcsolatban.

Tárgy: A Magyar Reklámszövetség és társszövetségeinek közös szakmai álláspontja „A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény módosítása” tárgyában

Budapest, 2015. május 28.

A Magyar Reklámszövetség és társszövetségei hangsúlyosan kérik a kormányt a jogszabálytervezet azonnali visszavonására tekintettel annak káros hatásaira. A szakmai szervezetek meglátása alapján a médiapiac ilyen mértékű szabályozása szakmailag indokolatlan és a teljes gazdaság számára rendkívüli mértékben veszélyes.

A parlament.hu-n a jogszabálytervezetek közt közzé tett T/4884. számú, Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat 10. pontjában „A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény módosítása” 44.,45.,46. paragrafusaiban megfogalmazott módosítások kapcsán a Magyar Reklámszövetség és társszövetségei az alábbi álláspontot képviselik, melyet a mai napon eljuttattak Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter uraknak.

A törvénymódosító javaslat azonnali káros piaci-, gazdasági- és költségvetési következményeket von maga után: azon túl, hogy a piac szereplői számára óriási veszélyt rejt, kifejezetten káros a magyar gazdaság egészére.

A megjelent törvénymódosító javaslat szakmai- és piacműködtetési szempontok szerint is indokolatlan mélységben kívánja szabályozni a hazai médiapiac működését, amely előre nem látható veszélyt rejt magában tekintettel arra, hogy információink szerint a módosító tervezetet semmilyen hatástanulmány és semmilyen szakmai egyeztetés nem előzte meg.

A módosító törvénytervezet súlyos piaci hátrányba sodorja a kis- és középvállalkozókat, és elmélyíti versenyhátrányukat a globális szereplőkkel szemben.

A tervezett intézkedés a szakmai szervezetek megítélése szerint súlyosan sért alkotmányos (a szerződéskötés szabadsága) és európai uniós (szolgáltatások szabad áramlása) irányelveket.

A piaci szereplők számára teljességgel elfogadhatatlan a törvényjavaslat indoklásában hivatkozott piactorzító hatás, tekintettel arra, hogy a Gazdasági Versenyhivatal 2008-as vizsgálata megállapította, hogy a piacon működő bónusz rendszer nem igényel beavatkozást.

A felkészülési idő nélkül (kiemelten: egy szerződéses kötöttségek ezreivel terhelt üzleti év közepén) bevezetett esetleges módosítás a piac azonnali instabilitáshoz vezet, amely súlyosan visszaveti a médiaköltéseket, ezáltal az iparági károkon túl súlyos költségvetési bevétel csökkenést is okoz.

A Magyar Reklámszövetség és a szakmai állásponthoz csatlakozó szervezetek újra kérik a kormányt a törvénytervezet visszavonására:

Magyar Reklámszövetség

Interactive Advertising Bureau Hungary

Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége

Magyar Lapkiadók Egyesülete

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete

Professzionális Piackutatók Társasága

További információ:

Fülöp Szilvia

főtitkár

Mobil: +36 70 333 2 555

[email protected]