Újra kétszámjegyű bővülést vártak a szakértők 2020-ra a digitális reklámköltésekben február végén

Megosztás

Az IAB Hungary március 11-én, az Evolution 2020 konferencia keretében mutatta be az Adexpect 2020 kutatását a digitális reklámpiac várható bővüléséről és trendjeiről.

A felkért iparági szakértők értékelései alapján készült Adexpect felmérés a 2020-as növekedési várakozások alapján 2020-ban a teljes hazai piacbővülés el fogja érni a 12,7%-ot, miközben a hazai tulajdonú médiafelületeken várható költés-növekedés 4,7% körül alakulhat.

Az IAB Hungary már ötödik alkalommal, 2016 óta készíti el az Adexpect jelentést az éves reklámpiaci költések várható alakulásáról és a kurrens reklámpiaci trendekről. A kérdőívet az IAB tagvállalatok és az IAB Hirdetői Klub szakértői, valamint az MRSZ tagvállalatai tölthették ki 2020 február 13 és március 4 között. Az idei kutatás több mint 70 válaszadó értékelései alapján készült négy vállalati szegmens (média, ügynökség, hirdető, szolgáltató) részvételével.

Kardos Gábor IAB elnökségi tag, a kutatás vezetője elmondta: “Az évről évre finomodó módszertannal összegzett szakértői válaszok lenyűgöző pontossággal prognosztizálták a később megvalósuló piaci folyamatokat az elmúlt években. Az AdExpect hitelességét öt év alatt válaszadóink valós piacismerete alapozta meg: mostanra valódi benchmarkról beszélhetünk. Ezt árnyékolja be idén az Európában a kutatás végére eszkalálódó korona vírus és a nyomában járó gazdasági válságjelenségek, amik értelemszerűen erősen kiszámíthatatlanná teszik a környezetet. Ezzel együtt a válság kibontakozása előtt várt növekedés és a video-programmatic-mobil trio további erősödésébe vetett bizalom releváns támpontok a piac számára.”

Az összpiaci növekmény növekmény tekintetében a legoptimistábbak idén a médiaügynökségek voltak: ők a teljes digitális piacon 14,17%-os növekedést várnak, a hazai médiában pedig 5,42%-ot. A leginkább visszafogottak a média képviselői: náluk ugyanez a két mutató 10,73% és 2,27% – utóbbi a várható infláció alapján lényegében már reálérték-csökkenést vetít előre.

Szerény különbséggel 2020-ra a legjelentősebb növekedést a videóhoz kapcsolt reklámoktól várták a válaszadók, ami így a tavalyi győztes programmatic területet is előzte. A mobil újra harmadik helyen végzett, de fontos megemlíteni, hogy a Hirdetők véleménye szerint ez a terület néz a legjelentősebb bővülés elé – már nem alacsony bázisán. Ezen területek természetesen hirdetés-szakmai értelemben átfedhetnek, a kutatás célja nem az elkülönítés, hanem a könnyen értelmezhető szakterületek növekedési dinamikájának összevetése volt.

Az aktuális reklámpiaci trendek közül a megkérdezettek változatlanul az adatalapú kommunikációtól várják a legjelentősebb fejlődést.

A kutatás vezetői hangsúlyozták: noha a felmérés nagyon friss (az adatfelvétel március elején zárult), a koronavírus gazdasági hatásai vélhetően már az azóta eltelt időszakban érdemben változtathattak a kilátásokon. Ezt támasztja alá, hogy a koronavírus, az (ettől függetlenül is) várható gazdasági lassulás, a nagy nemzetközi sportesemények, és a forint árfolyama kapták a legtöbb spontán említést a válaszadók részéről az éves kilátásokat befolyásoló tényezők között.