Hol tartunk most? III.

Megosztás

Tisztújítás előtt áll az IAB Hungary tagsága: új elnököt és részben új elnökségi tagokat választunk. Ez a változás jó apropót teremt ahhoz, hogy megnézzük, milyen ügyekben, szakmai területeken milyen előrelépés történt, hogyan látják ezt a most távozó területfelelősök (valamint a nem távozó alelnök), s mit adnak át az utódoknak. Sorozatunk harmadik része következik. (Az előző posztok itt és itt érhetőek el.)

Az a jó hír, ha nincs különösebb hír

Novák Péterhez tartozik az IAB Hungary elnökségéből a különböző piaci költés- és várakozáskutatásokat összefogó Adex munkacsoport. Mint mondja: „Az 2008-as indulás óta aktív és folyamatosan működő munkacsoport, mely legfőbb célja a digitális reklámköltések nagyságának felmérése és publikálása. Nálunk az a jó hír, ha nincs különösebb hír és a termékeink (IAB Hungary Adex, NORI, AdExpect) rendben, a tervezett ütemben elkészülnek és az adatok elérhetővé válnak. Ez így történt az elmúlt időszakban is.

Jelenleg a többi szakmai szervezettel közösen az állami-piaci költések témáját boncolgatjuk, emellett az év során a szokásoknak megfelelően frissíteni fogjuk a módszertanunkat és folyamatainkat. A munkacsoport új tagja Rusvai Richárd (CM Sales), akit Steff József távozásával kértünk fel a feladatra.”

Szintén Péter felügyeli a Digitális Jóléti Programmal kapcsolatos témákat.  A 2016 tavaszán indított Digitális Jóléti Program (DJP) Tartalomipari munkacsoportjában annak megalakulása óta aktívan részt vesznek az IAB képviselői (Barnóth Zoltán, Novák Péter) más szakmai szervezetekkel (MRSZ, MTE) és további szakértőkkel közösen.

„A munkacsoport létrejötte és a közös munka lehetővé teszi, hogy a kormányzat és a piac közvetlenül egyeztethessen a digitális gazdaság jövőjéről, azon belül a tartalomipar kihívásairól és a lehetséges fejlesztési irányokról. Ennek részeként készült el egy részletes javaslati csomag, mely széleskörű társadalmi egyeztetést követően a DJP 2.0 programba is bekerült”, foglalja össze az eredményeket Novák Péter.

Cél a hirdetők bevonása

Az IAB Hungary tagságában hagyományosan az ügynökségek, a médiatulajdonosok és a különféle hirdetéspiaci szolgáltatók képviseltetik magukat, a márkatulajdonosi oldal jelenléte kevésbé jelentős. Az elmúlt években több kísérlet történt az ügyféloldal erőteljesebb bevonására, ennek egyik lépése volt az IAB Hirdetői Klub megalakulása, amely az elmúlt egy évben nyomott refresh gombot és megfogalmaztak egy kiáltványt. A Hirdetői Klub elnökségi kapcsolattartója Juhász Péter Tibor, aki bár távozik, a téma fontossága nem szűnik.

Az említett ülésen bár új vezetőt még nem választottak a Hirdetői Klub élére, de megfogalmazódtak a közeljövő kulcstémái. Ilyen a prémium inventory (definíció, sztenderdek stb.), a mobilbannerek (sztenderdizáció és sztenderdek érvényesítése a médiakínálatban), az edukáció (különös tekintettel az automatizált/programmatic médiavásárlásra), az IAB munkacsoportok és tudásuk, fókuszaik megismerése, valamint egy hirdetőoldali online költés bevallás elkészítésének lehetősége.

Végül, de nem utolsó sorban: biztos alapok

Kardos Gábor IAB-alelnöktől kértünk a fentieken túl pillanatképet. Mint kiemeli: „Érdeminek és előremutatónak látom a szervezeti megújulást, ami az elnökségi tagok egy részének (időben spontán egybeeső) távozása ellenére fenntartható és erős alapnak tűnik: újjászervezett, pályázati alapokon vezetőt nyerő munkacsoportok, elnökségi szponzorok, új ügyvezetés, külsős professzionális blogger.

Fontosnak tartom az új eredményeket az AdExpecttől a tematikus rendezvényeken át a projekt pályázatig, és örülök szmos új tag aktivizálódásának rendezvényeken (IAB Café, workshopok, Médiaszekció).

A Jogi munkacsoport működésére vonatkozóan indolkoltnak látom a szervezetközi összefogást, ezen a téren a redundáns működést kiemelten nem bírja el a szűkös szakmai kapacitás.”

„Fontosnak tartom a hazai szakmai szervezetekkel, így kiemelten a jogilag is anyaszervezetnek tekinthető MRSZ-szel fennálló viszony újragondolását, ami zajlik, és nagyban meg fogja határozni a jövőt. Meglátásom szerint ez nem „az önmagukkal foglalkozó szervezetek gittrágása”, hanem valós tisztázandó kérdések árán a még operatívabb működés és együttműködés záloga. Tisztábban: ennek a rendezésnek a hiánya ma lassítja a szervezeteket, erőt von el a produktív munkától” – vázolja fel a közeljövő teendőit az alelnök.

Ami pedig a digitális piac egészét illeti, Gábor szerint „a mobilos és a videó alapú tartalomfogyasztás és a kapcsolódó reklámipari változások csak részben zajlottak le, további érdemi fejleményeket hordoznak. A hazai tartalompiac radikális átalakulása is jelentős, nem látjuk még, mit hoz ez, mi marad a piacból.”

Ha tehát érdekel, hogy hova fejlődik a programmatic, mikor nem kérdi már meg senki, hogy mikor jön el a mobil éve, vagy hirdetőként szeretnéd befolyásolni a digitális piac fejlődését, IAB-tagként számítunk a véleményedre és a szavazatodra a június 27-i közgyűlésen.