Nyolc év után megújul a Magyar Reklámetikai Kódex

Megosztás

Az Önszabályozó Reklám Testület (ÖRT) és a Magyar Reklámszövetség (MRSZ) kodifikációs bizottsága az elmúlt két évben széleskörű szakmai egyeztetés keretében, mintegy 24 szervezet javaslatainak összehangolásával több mint 30 ülés alkalmával aktualizálta a Magyar Reklámetikai Kódexet.

A modernizált normagyűjteményben kiemelt figyelmet kapott az adatvédelem, két külön fejezet vonatkozik a gyermek és fiatalkorúaknak szóló reklámozásra illetve a szerepeltetésükkel készült reklámokra, míg a környezetvédelemmel és fenntarthatósággal kapcsolatos reklámokról szóló rész közel háromszorosára bővült. A frissített – a mai szabályozást kiegészítő, és a gazdasági, kulturális, társadalmi környezethez illeszkedő – normagyűjteményt április 4-én 24 szervezet vezetője írta alá ünnepélyes keretek között, olvasható az MRSZ közleményében.

A 2023. június 30-tól hatályos új Kódex a 2015-től alkalmazott magatartási szabályok gyűjteményét váltja fel, korszerűsítve és összhangba hozva azt a nemzetközi önszabályozási sztenderdekkel, a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Reklám- és Marketingkommunikáció Kódexének 2018. évi átdolgozott kiadásával. Az új Kódex a hazai jogszabályi-, társadalmi- és környezeti változásokat, a szakma fejlődését, a digitalizációnak köszönhető technológiai és médiafogyasztási változásokat, illetve a Kódex alkalmazása során szerzett gyakorlati tapasztalatokat is figyelembe véve 24 szakmai és civil szervezet véleményét, módosítási javaslatait is tartalmazza.

Az új Magyar Reklámetikai Kódexet aláíró 24 szervezet képviselői (Fotó: MRSZ)

A legjelentősebb módosítások és új tartalmak a Kódexben

A tartalmi változás tekintélyes mértékű: szinte minden cikkely szövege módosult, kiegészült, és az alkotók új fejezeteket is beemeltek. A kódex logikailag is áttekinthetőbbé vált egyes fejezetek összevonásával és az időközben hangsúlyossá vált témakörök önálló cikkelybe rendezésével. A normagyűjtemény értelmezését segíti a jövőben, hogy a legtöbb szakasz elejére a blokk témáját, tárgyát egyértelműsítő definíciókat is beillesztettünk. A jelenlegi módosítással elmondható, hogy a Magyar Reklámetikai Kódex új változata a korábbi normagyűjteménynél és a jogszabályi előírásoknál részletesebb, és olykor szigorúbb megfogalmazásokkal is él – foglalta össze a kódex főbb változásait Fülöp Szilvia, a Magyar Reklámszövetség főtitkára.

 • Kibővült az általános reklámtilalmak 3. cikkelye: a társadalmi etikai normák és a közízlés ingerküszöbének változásaira reagálva nemcsak a tilalmakat aktualizálták, de a mérvadó reklámozói magatartásformák preferálásával is irányt mutatnak, amely során említik például a sokoldalú emberábrázolásra vagy a testképet digitális módon torzító manipulációk elkerülése érdekében tett törekvéseket is.
 • Az új Kódex-változatban önálló fejezet alatt és jelentősen átdolgozva jelenik meg az adatvédelem (8.cikkely) tekintettel a 2018-tól érvényes uniós (GDPR) és hazai adatvédelmi jogi változásokra és a gyakorlati tapasztalatokra.
 • A gyermek és fiatalkorúaknak szóló reklámozás, illetve a szerepeltetésükkel készült reklámoknak két külön fejezetet is szentel a kódex (12. cikkely és 29. cikkely) mindkettő tekintélyes mértékű átdolgozáson esett át, de a gyermek és fiatalkorúak védelmét szolgáló kitételek az egyes iparág specifikus részekben is megjelennek, amely mutatja, hogy ezen szempont fontossága jelentősen megnőtt a reklámtevékenység során.
 • Teljeskörű átdolgozáson esett át a környezetvédelemmel és fenntarthatósággal kapcsolatos reklámokról szóló rész (22. cikkely): az eddig 7 bekezdésből álló blokk 20 bekezdésnyire bővült, a tartalmi változása pedig tükrözi az ezen a téren az elmúlt években bekövetkezett számottevő társadalmi hozzáállás-változást.
 • A korábbi, csak alkoholos italok reklámjára vonatkozó szabályok kibővültek azon alkoholmentes italokéra is, amelyek alkoholtartalmú ital márkanevét viselik (18.Cikkely)ezt a megújult szakaszcím is egyértelműsíti. Közvetlenül a szerencsejátékokat szabályozó cikkely után új tartalomként, önálló szakaszként került be a fogadási tippszolgáltatással kapcsolatos reklám is (21. Cikkely).
 • Átdolgozták a Kódex III., digitális térben közzétett reklámokat szabályozó teljes fejezetét a szakmai- és digitális fejlődést lekövető módosításokkal. Ezek közül kiemelkednek az influenszer marketingre vonatkozó szabályok (27. cikkely), amelyek a szakmai gyakorlatokból és tapasztalatokból merítkezve, illetve a Gazdasági Versenyhivatal korábban kiadott ajánlásainak tartalmára támaszkodva vadonatúj szakaszban jelennek meg az új Kódexben.

Az új Magyar Reklámetikai Kódexben rögzített tartalommal egyetért a szakma 24 legnagyobb szövetsége, testülete, egyesülete, és e szervezetek vezetői aláírásukkal hitelesítették, hogy a szervezetek tagjai a Kódex előírásait magukra nézve is kötelező érvényűnek ismerik el.

Az új Magyar Reklámetikai Kódex teljes terjedelmében az MRSZ weboldalán és Dokumentumtárunkban közvetlen is elérhető. (In English: Hungarian Advertising Code of Ethics 2023)

Papliczky Pál, az IAB Hungary ügyvezetője és Sopov István, az IAB Hungary elnöke

A megújult Magyar Reklámetikai Kódexet aláíró szervezetek:

 1. Direkt és Interaktív Marketing Szövetség
 2. Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége
 3. Helyi Rádiók Országos Egyesülete
 4. IAB (Interactive Advertising Bureau) Hungary
 5. Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség
 6. Magyar Édességgyártók Szövetsége
 7. Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete
 8. Magyar Energiaital Szövetség
 9. Magyar Kozmetikai és Háztartás-vegyipari Szövetség
 10. Magyar Márkaszövetség
 11. Magyar Marketing Szövetség
 12. Magyar Reklámszövetség
 13. Magyar Sörgyártók Szövetsége
 14. Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács
 15. Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete
 16. Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége
 17. Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége
 18. Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete
 19. Önszabályozó Reklám Testület
 20. OOH Szövetség
 21. Piackutatók Magyarországi Szövetsége
 22. POPAI
 23. Rádiós Médiaszolgáltatók Egyesülete
 24. Reklám Világszövetség Magyar Tagozata

Kapcsolódó: